BRUKARSTWO, WYKOPY, KRUSZYWA - oferta

Nasza Firma oferuje swoje usługi w zakresie realizacji różnego rodzaju robót ziemnych wykonywanych przy pomocy koparek, koparko-ładowarek oraz wywrotek. Przyjmujemy również zlecenia na usługi brukarskie.

Prace ziemne - koparka, koparko-ładowarka, wywrotka

Przyjmujemy zlecenia na wynajem do różnych robót koparki, koparko-ładowarki i wywrotek (o tonażu 10-24t). W ramach usług wykonywanych wymienionym sprzętem oferujemy:

Sprzedaż i transport kruszyw budowlanych

Zajmujemy się również sprzedażą i dowozem różnego rodzaju kruszyw budowlanych:

  • piasek,
  • żwir,
  • ziemia,
  • podsypki,
  • kruszywa sortowane (np. żwir 2-8 mm, żwir 8-16 mm).

Usługi Brukarskie

W ramach wykonywanych przez nas usług brukarskich oferujemy następujący zakres robót:

Wykonujemy:

  • chodniki,
  • parkingi,
  • podwórka,
  • place manewrowe,
  • podjazdy itp.

Zlecenia wykonujemy z materiałów własnych lub powierzonych. Realizujemy zamówienia według przedstawionych projektów, jak również według aranżacji własnych.